ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
RM75.00
1 سال
RM75.00
1 سال
RM75.00
1 سال
.com.my
RM65.00
1 سال
RM65.00
1 سال
RM65.00
1 سال
.my
RM90.00
1 سال
RM90.00
1 سال
RM90.00
1 سال
.store
RM250.00
1 سال
RM250.00
1 سال
RM250.00
1 سال
.asia
RM70.00
1 سال
RM70.00
1 سال
RM70.00
1 سال
.org
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
.shop
RM100.00
1 سال
RM100.00
1 سال
RM100.00
1 سال
.online
RM150.00
1 سال
RM150.00
1 سال
RM150.00
1 سال
.io
RM250.00
1 سال
RM250.00
1 سال
RM250.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains